Odborný tým:

MUDr. Petr Jedlička: stomatologická chirurgie, konziliární činnost. Je držitelem osvědčení ve stomatologické chirurgii.

Lékař stomatolog Michal Kosteniuk: stomatologická chirurgie, konziliární činnost. Je držitelem osvědčení ve stomatologické chirurgii a parodontologii.

Výkony:

Pracoviště č. 2 je zaměřené na stomatochirurgii a poskytuje pouze stomatochirurgické a konziliární služby

  • Vyhodnocení a odstranění ložisek oportunní metastatické infekce odontogenního původu u rizikových pacientů, případně ošetření v analgosedaci nebo celkové anestezii
  • Extrakce zubů různého stupně komplikovanosti: destruované zuby, retinované (neprořezané) zuby, nadpočetné zuby
  • Uzavření OA komunikace
  • Autotransplantace zubů
  • Expozice retinovaných zubů s ukotvením ortodontických prvků pro následné ortodontické zařazení zubů
  • Implantace
  • Augmentace
  • Resekční zákroky: hemisekce, resekce kořenových hrotů zubů s retrográdním plněním, amputace kořenů
  • Mukogingivální chirurgie: uzavření recesů tunelizační technikou nebo technikou koronárně posunutého laloku s odebráním a zajištěním transplantátu, úpravy frenula

Pojišťovny, se kterými spolupracujeme: